تضمین پایداری بی‌وقفه نظارت IP با یک شبکه اترنت صنعتی بهینه‌سازی شده