راهکارها و کاربردهای اکسس پوینت‌های بی‎سیم (WAP) در صنایع