پروژه‌های یکپارچه سازی

نام پروژه:

طراحی ،تامین تجهیز و اجرائ سیستم های نظارت تصویری

کارفرما:

شرکت نیروی نفت و گاز سپانیر

نوع پروژه:

EPC

صنعت:

نفت، گاز و پتروشیمی


نام پروژه:

پروژه راه اندازی سیستم نظارت تصویری انبار مرکزی

کارفرما:

پالایشگاه گاز بیدبلند 2

نوع پروژه:

EPC

صنعت:

نفت، گاز و پتروشیمی


نام پروژه:

پروژه راه اندازی زیرساخت ارتباطی و سیستم تلکام فاز 1

کارفرما:

پترو شیمی بوشهر

نوع پروژه:

PC

صنعت:

نفت، گاز و پتروشیمی


نام پروژه:

پروژه راه اندازی زیرساخت ارتباطی خط انتقال

کارفرما:
توسعه و مهندسی گاز
نوع پروژه:

EP

صنعت:

نفت، گاز و پتروشیمی


نام پروژه:

پروژه نصب و راه اندازی زیرساخت ارتباطی پالایشگاه

کارفرما:

پالایشگاه گاز بیدبلند 2

نوع پروژه:

EP

صنعت:

نفت، گاز و پتروشیمی


نام پروژه:

پروژه راه اندازی سیستم نظارت تصویری انبار مرکزی

کارفرما:

منطقه نفت و گازی سروک آذر

نوع پروژه:

EP

صنعت:

نفت، گاز و پتروشیمی


نام پروژه:

پروژه راه اندازی زیرساخت ارتباطی

کارفرما:

تامین و تصفیه آب و فاضلاب استان تهران

نوع پروژه:

EPC

صنعت:

آب و فاضلاب، برق و انرژی تجدید پذیر(صنعت نیرو )


نام پروژه:

پروژه راه اندازی سیستم نظارت تصویری انبار مرکزی

کارفرما:

پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

نوع پروژه:

EP

صنعت:

نفت، گاز و پتروشیمی


نام پروژه:

پروژه راه اندازی زیرساخت ارتباطی

کارفرما:

پتروشیمی مبین

نوع پروژه:

EP

صنعت:

نفت، گاز و پتروشیمی


نام پروژه:

پروژه راه اندازی زیرساخت ارتباطی

کارفرما:

برق منطقه‌ای اصفهان

نوع پروژه:

EPC

صنعت:

آب و فاضلاب، برق و انرژی تجدید پذیر(صنعت نیرو )