پروژه‌های ارتباطات و تجهیزات رادیویی

نام پروژه:

پوشش و تجهییز وایرلس وVOIP وایرلس

کارفرما:

هتل نگین پاسارگاد مشهد

نوع پروژه:

EPC

صنعت:

هتلداری


نام پروژه:

پوشش وایرلس در ساختمان مرکز و ارتبازات وایرلس از فرودگاههای تهران به دفتر مرکزی

کارفرما:

هواپیمایی ماهان

نوع پروژه:

EPC

صنعت

حمل و نقل


نام پروژه:

برقراری ارتباطات رادیویی میان شعب و دفاتر گلدیران

کارفرما:

صنایع گلدایران

نوع پروژه:

EPC

صنعت:

اتوماسیون کارخانجات صنعتی


نام پروژه:
طراحی، تامین تجهیز و اجرا  دکل های ارتباطی و ارتباطات رادیویی
کارفرما:

بانک دی

نوع پروژه:

EPC

صنعت:

صنعت بانکداری و بورس


نام پروژه:
ارائه خدمات رادیویی
کارفرما:

توربو کمپرسور آسیا

نوع پروژه:

EPC

صنعت:
اتوماسیون کارخانجات صنعتی

نام پروژه:
طراحی، تامین تجهیز و اجرا  دکل های ارتباطی و ارتباطات رادیویی
کارفرما:

بانک سپه

نوع پروژه:

EPC

صنعت:

صنعت بانکداری و بورس


نام پروژه:
طراحی، تامین تجهیز و اجرا  دکل های ارتباطی و ارتباطات رادیویی
کارفرما:

شرکت پخش هجرت

نوع پروژه:

EPC

صنعت:

اتوماسیون کارخانجات صنعتی


نام پروژه:
طراحی، تامین تجهیز و اجرا خدمات ارتباطات رادیویی
کارفرما:

بانک صادرات

نوع پروژه:

EPC

صنعت:

اتوماسیون کارخانجات صنعتی


نام پروژه:
طراحی، تامین تجهیز و اجرا خدمات ارتباطات رادیویی
کارفرما:

مهندسی بازرگانی خودرو سایپا

نوع پروژه:

EPC

صنعت:

صنعت حمل و نقل


نام پروژه:
پوشش وایرلس در ساختمان مرکزی و ارتباطات وایرلس کارگزاری ها با بورس کالا
کارفرما:

بورس کالای ایران

نوع پروژه:

EPC

صنعت:

صنعت بانکداری و بورس