پروژه‌های اتوماسیون صنعتی

نام پروژه:

تامین تجهیزات مبدل‌های مدیا و سوییچ به منظور انتقال اطلاعات سیستم‌های کنترلی و دوربین

کارفرما:

کنترل ترافیک تهران

نوع پروژه:

EP

صنعت:

صنعت حمل و نقل


نام پروژه:

تامین تجهیزات مبدل های مدیا به منظور انتقال اطلاعات سیستم های کنترلی

کارفرما:

سیستم های حمل و نقل هوشمند مهیا ( کنترل ترافیک شیراز )

نوع پروژه:

P

صنعت:

حمل و نقل


نام پروژه:

تامین تجهیزات مبدل های مدیا به منظور انتقال اطلاعات سیستم های کنترلی

کارفرما:

مترو تهران

نوع پروژه:

P

صنعت:

حمل و نقل


نام پروژه:

تامین تجهیزات سوییچ صنعتی زیر ساخت شبکه اترنت صنعتی

کارفرما:

توسعه مهندسی گاز ( پروژه IGAT )

نوع پروژه:

EP

صنعت:

اتوماسیون کارخانجات صنعتی


نام پروژه:

تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم وایرلس صنعتی

کارفرما:

فولاد خوزستان

نوع پروژه:

EPC

صنعت:

اتوماسیون کارخانه


نام پروژه:
تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی شبکه صنعتی زیر ساخت سیستم وایرلس
کارفرما:

صنایع مس سونگون

نوع پروژه:

EPC

صنعت:
معادن

نام پروژه:

تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی شبکه صنعتی زیر ساخت سیستم وایرلس

کارفرما:

صنایع ملی مس ایران

نوع پروژه:

EPC

صنعت:

معادن


نام پروژه:

تامین تجهیزات سوییچ صنعتی زیر ساخت شبکه اترنت صنعتی

کارفرما:
پتروشیمی کردستان
نوع پروژه:

P

صنعت:

نفت، گاز و پتروشیمی


نام پروژه:

تامین سوییچ های اترت صنعتی سیستم BMS

کارفرما:

قطار شهری مشهد

نوع پروژه:

C

صنعت:

حمل و نقل


نام پروژه:

تامین تجهیزات جمع آوری دیتا کنترلی RTU

کارفرما:

پتروشیمی مبین

نوع پروژه:

P

صنعت:

نفت، گاز و پتروشیمی


نام پروژه:

تامین تجهیزات مبدل های مدیا به منظور انتقال اطلاعات سیستم های اتوماسیون

کارفرما:

مجتمع فولاد روهینا جنوب

نوع پروژه:

P

صنعت:

اتوماسیون کارخانجات صنعتی


نام پروژه:

تامین تجهیزات سوییچ صنعتی زیر ساخت شبکه اترنت صنعتی

کارفرما:

شرکت جهانپارس  “مجتمع پارس جنوبی”

نوع پروژه:

P

صنعت:

نفت، گاز و پتروشیمی