تجهیزات شبکه های صنعتی

صنعت حساس‌ترین بخش ساز و کار زندگی مدرن پس از انقلاب صنعتی است. مفهوم گسترده‌ای که تمام ارکان زندگی انسان مدرن راه دستخوش تغیییر کرده و تحت تاثیر لحظه به لحظه خود دارد. اما این بخش خود متکی به زیرساختهایی است که اگر به درستی بنا نهاده و مراقبت نشود میتوانند چرخ آنرا از حرکت باز دارند.


انتخاب بر اساس برند


 


انتخاب بر اساس گروهنمایش کل محصولات این دستهEDS-205A-M-SC

سوییچ های سری EDS-205A ، دارای 5 پورت MDI/MDIX auto-sensing RJ45 می باشد که از IEEE 802.3/802.3u/802.3x با 10/100M به صورت full/half-duplex پشتیبانی می کنند. سوییچ های سری EDS-205 در محدوده دمایی 10- تا 60 درجه سانتی گراد در محیط های سخت صنعتی کار می کنند. این سوییچ ها به راحتی بر روی ریل قابل نصب می باشند.

NPort 5130A

مدیا کانورتر های Npoert 51xxA از خانواده مبدل های سریال به شبکه اترنت می باشد و امکان دسترسی به تجهیزات سریال را روی شبکه های اترنت از هرنقطه ای را فراهم می آورد

NPort 5150A

مدیا کانورتر های Npoert 51xxA از خانواده مبدل های سریال به شبکه اترنت می باشد و امکان دسترسی به تجهیزات سریال را روی شبکه های اترنت از هرنقطه ای را فراهم می آورد

NPort 5110A

مدیا کانورتر های Npoert 51xxA از خانواده مبدل های سریال به شبکه اترنت می باشد و امکان دسترسی به تجهیزات سریال را روی شبکه های اترنت از هرنقطه ای را فراهم می آورد

EDS-405A/408A

سوئیچ های سری مدیریتی EDS-405A دارای 5 و 8 پورت صنعتی و دارای تنوع در اینترفیس پورت ها و پشتیبانی از فاکتور های مدیریتی سوئیچینگ می باشد. از دیگرویژگی های مدیریتی، افزودن پروتکل های افزونگی به نام های Turbo Ring و Turbo Chain به شبکه می باشد

EDS-P206A-4PoE

سوییچ های سری EDS-P206A-4PoE ، دارای 6 پورت MDI/MDIX auto-sensing RJ45 می باشد که از IEEE 802.3/802.3u/802.3x با 10/100M به صورت full/half-duplex و IEEE 802.3af/at پشتیبانی می کنند. سوییچ های سری EDS-P206A-4PoE در محدوده دمایی 40- تا 75 درجه سانتی گراد در محیط های سخت صنعتی کار می کنند. این سوییچ ها به راحتی بر روی ریل قابل نصب می باشند.

Moxa EDS-208

سوییچ های سری EDS-208 ، دارای 8 پورت MDI/MDIX auto-sensing RJ45 می باشد که از IEEE 802.3/802.3u/802.3x با 10/100M به صورت full/half-duplex پشتیبانی می کنند. سوییچ های سری EDS-208 در محدوده دمایی 10- تا 60 درجه سانتی گراد در محیط های سخت صنعتی کار می کنند. این سوییچ ها به راحتی بر روی ریل قابل نصب می باشند.