تجهیزات شبکه های صنعتی

صنعت حساس‌ترین بخش ساز و کار زندگی مدرن پس از انقلاب صنعتی است. مفهوم گسترده‌ای که تمام ارکان زندگی انسان مدرن راه دستخوش تغیییر کرده و تحت تاثیر لحظه به لحظه خود دارد. اما این بخش خود متکی به زیرساختهایی است که اگر به درستی بنا نهاده و مراقبت نشود میتوانند چرخ آنرا از حرکت باز دارند.


انتخاب بر اساس برند


 


انتخاب بر اساس گروهنمایش کل محصولات این دستهIS-DF305

خانواده IS-DF305 دسته اقتصادی از سوییچهای غیر مدیریت شونده و غیر گیگابیتی هستند که هر دو نوع مدیای ارتباطی مس و فیبر را بر اساس نیاز فراهم می‌کنند.

IS-DF308

خانواده IS-DF305 دسته اقتصادی از سوییچهای صنعتی غیر مدیریت شونده و غیر گیگابیتی هستند که هر دو نوع مدیای ارتباطی مس و فیبر را بر اساس نیاز فراهم می‌کنند.