اترنت صنعتی

IS-DF305

خانواده IS-DF305 دسته اقتصادی از سوییچهای غیر مدیریت شونده و غیر گیگابیتی هستند که هر دو نوع مدیای ارتباطی مس و فیبر را بر اساس نیاز فراهم می‌کنند.

IS-DF308

خانواده IS-DF305 دسته اقتصادی از سوییچهای صنعتی غیر مدیریت شونده و غیر گیگابیتی هستند که هر دو نوع مدیای ارتباطی مس و فیبر را بر اساس نیاز فراهم می‌کنند.

IS-DF305P

خانواده IS-DF305P شامل سویچهای 5 پورت غیر مدیریت شونده و غیر گیگابیتی است که دارای امکان PoE با استاندارد 802.3af/at بر روی 4 پورت هستند.