آیسان (ISON)

بنیانگذاران آیسان (ISON) با نگاه به روند گسترش کاربردها و فناوریها در حوزه اتوماسیون صنعتی رویاهای بزرگی را برای غلبه بر دشواریهای پیاده‌سازی شبکه‌های صنعتی در ذهن دارند و تلاش میکنند تا محصولات و راهکارهای خود را در سطح صنایعی چون برق، حمل و نقل جاده‌ای، جمل و نقل ریلی و نفت و گاز با بهترین کیفیت توسعه دهند.انتخاب بر اساس گروهنمایش کل محصولات این دسته