مقالات فنی

۲۰آذر ۱۳۹۵
دیاگرام شبکه نظارت تصویری راه آهن شهری

یک شبکه قطار شهری بطول ۲۲٫۴ کیلومتر شامل ۳۷ ایستگاه و ۱۱ ایستگاه فرعی الکتریکی نقاط شرقی و غربی یک شهر در آفریقای شمالی را به هم مرتبط می‌سازد. این شبکه ریلی از ارتباطات مختلفی در اتاق کنترل و با استفاده تعداد زیادی زیر سیستم متمرکز استفاده می‌کند. این ارتباطات شامل شبکه TETRA، دوربینهای IP […]